Personvern

Personvernerklæringen gjelder fra 21. April 2021 og erstatter tidligere personvernvilkår for kundeforhold i NutriBowl. NutriBowl er en del av Ung Dialog AS, organisasjonsnummer 916872038

Ung DIalog AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet når du bruker NutriBowl sine tjenester, besøker vår nettside eller bruker våre applikasjoner (Tjenesten).

Tjenestens målsetning er å levere deg smakfull mat av topp kvalitet til en rimelig penge, sammen med relevant tilhørende informasjon som f.eks. oppskrifter og tips til matlagingen. 

Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine personopplysninger. Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen grundig. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i dokumentet.

Din profil

Vi trenger din hjelp for å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte, komplette og nøyaktige til enhver tid. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss eller selv rette dine personopplysninger. Dersom du av egen fri vilje oppretter personlig profil på NutriBowl kan du se og endre personopplysninger som er lagret om deg når du er innlogget på din personlige kundeprofil. Du kan også administrere reservasjon i forbindelse med direkte markedsføring, kontaktpreferanser og nyhetsbrev.

Innsamling og oppbevaring

Når du oppretter et kundeforhold, kobler deg til, melder deg på, deltar i eller på annen måte bruker NutriBowl sine tjenester (herunder eventuelle konkurranser, brukertester, rating) kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og hvilken tjeneste du har benyttet. Denne informasjonen samles inn på vegne av at du av fri vilje registrerer kundekonto hvor du blir bedt om å oppgi dine personopplysninger og samtykker til selskapets bruk av disse.

Opplysninger du aktivt oppgir til oss, inkluderer, men er ikke begrenset til

 1. Navn.

 2. E-postadresse.

 3. Telefonnummer.

 4. Fødselsdato.

 5. Postadresse.

 6. Personnummer eller organisasjonsnummer dersom faktura velges som betalingsmetode, og kredittkortinformasjonen for gjennomføring av kredittsjekk og betaling.

 7. Allergier du oppgir

 8. Bruker-ID og registreringsdato.

 9. Kjøpshistorikk og handlemønster, herunder antall leveranser, type produkter og kjøpsfrekvens.

 10. Dine preferanser for forskjellige type produkter og retter, slik dette kommer til uttrykk gjennom ditt

 11. Handlemønster og de tilbakemeldinger du gir oss gjennom ratinger, mm.

 12. Svar du sender inn når du deltar i konkurranser eller undersøkelser

 13. Andre typer informasjon du oppgir når du registrerer deg for bruk av våre tjenester, eller sender

 14. Andre former for forespørsler til oss for eksempel i kontakt med kundeservice.

Brukergenererte personopplysninger

 1. Hvilken type aktivitet som er utført på våre nettsider

 2. Markedsføring og andre kampanjer og/eller informasjon som er sendt til registrert e-postadresse

 3. Opplysninger om din brukeratferd, rating av kundeservicehenvendelser, rating av ukens meny og retter

 4. Påloggingsinformasjon på min side og kundeservicehenvendelser

 5. Detaljer om dine besøk på våre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og hvilke produkter og tjenester du har tilgang til

 6. Dine kjøpsvaner, for eksempel om du responderer på markedsføring eller andre kampanjer

 7. Enhets- og programvareinformasjon slik som operativsystem og type nettleser

Vi samler ikke inn eller lagrer informasjon om sykdommer eller religion. Spesifikk informasjon om kredittkort og personopplysninger behandles utelukkende av tredjeparter i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling. NutriBowl har ikke innsyn eller tilgang til denne informasjonen.

Behandlingens formål 

NutriBowl behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i den grad lovgivningen påbyr, gir adgang til eller kunden har samtykket til slik behandling. Når du registrerer kundeforholdet, samt når du bruker tjenesten, samler vi inn og behandler enkelte opplysninger om deg med bakgrunn i kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser NutriBowl har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med kunden.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål

A) Våre formål

 1. For å levere tjenesten til deg.

 2. For å tilpasse og individualisere vår kommunikasjon til deg, slik at informasjonen du får fra oss blir mest mulig interessant og relevant for deg, og at du får den gjennom rett kanal og til rett tid. Dette betyr blant annet at når du er inne på våre nettsider/portaler eller får tilsendt informasjon og tilbud fra oss, vil produktene vi omtaler og foreslår for deg kunne være valgt ut på grunnlag av din tidligere, individuelle brukeratferd og preferanser.

 3. For at rettene vi leverer til deg skal være best mulig tilpasset dine preferanser i de uker der du selv ikke har vært inne på våre nettsider/portaler og aktivt valgt hvilke bestemte retter du vil ha levert.

 4. For å håndtere betaling av din ordre og gi deg bestillings- og fakturainformasjon.

 5. For å kommunisere med deg vedrørende ditt kundeforhold eller dine kjøp av våre tjenester.

 6. For å varsle deg om endringer i våre tjenester.

 7. For å gjennomføre brukerundersøkelser og -tester med sikte på å forbedre din opplevelse av våre tjenester.

 8. På kundens initiativ benytter vi opplysningene for kundeservice og klagebehandling;

 9. For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om;

B) For administrasjon og produktutvikling

 1. Gjennomføring av analyser på aggregert nivå for å forbedre våre produkter og tjenester.

 2. For å dele dine opplysninger med andre merkevarer under NutriBowl, der dette er nødvendig.

 3. For administrative formål eller for å tilby våre tjenester til deg.

 4. For å forbedre tjenestene, identifisere sikkerhetsbrudd og sikre dine brukerdata basert på loggfiler.

 5. For å kunne gi deg tilbud, nyheter, produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse

 6. For deg og for å skreddersy reklame slik at den svarer til dine sannsynlige interesser.

 7. For analyse- og statistikkformål med sikte på å forbedre tjenestene, herunder kartlegging av markedstrender.

 8. For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav.

C) For markedsføringsformål

 1. For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester til deg som kunde.

 2. Andre former for direkte markedsføring benyttes når dette er tillatt basert på ditt samtykke etter gjeldende lovgivning.

D) For å oppfylle våre lovfestede plikter i henhold til blant annet regnskapsloven og regnskapsførsel, og for å kunne fremlegge opplysninger overfor kompetent myndighet når dette i henhold til norsk lovgivning er pålagt oss, i tillegg til ovenstående punkter.

I samtlige av ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og i overensstemmelse med angitte formål, og behovet for beskyttelse av ditt privatliv vil alltid bli hensyntatt.

Rettslig grunnlag

Behandlingen av personopplysninger basert på de formål som er beskrevet under:

 1. Punkt (A) er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser NutriBowl har påtatt seg for gjennomføring av avtaler med deg som kunde.

 2. Punkt (B) er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre tjenester, samt fra et forretnings- og strategiperspektiv.

 3. Punkt (C) er basert ivaretakelse av en berettiget interesse, og for øvrig i samsvar markedsføringsloven §15, hva gjelder markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold.

 4. Dersom du (a) har et eksisterende kundeforhold hos oss eller (b) du har avgitt samtykke, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet.

 5. Punkt (D) er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Samtykke

Samtykke til innhenting, bruk og offentliggjøring av personopplysninger vil i visse tilfeller være indirekte eller underforstått basert på aktiviteten der du har gitt oss slike personopplysninger. Vi har, der dette er påkrevet av lovgivningen, retningslinjer hvor du fysisk må godkjenne med ditt samtykke i forbindelse med direkte markedsføring og nyhetsbrev via å godta selskapets vilkår.

Dersom (a) har et eksisterende kundeforhold hos oss» eller (b) du har avgitt samtykke, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet, iht til den enhver tid gjeldende markedsføringsloven.

I de tilfeller hvor vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til å trekke slikt samtykke tilbake når som helst. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Samtykke kan fjernes ved å oppdatere innstillingene under kontaktpreferanser på våre nettsider eller ved å kontakte kundeservice. Samtykke vil være gjeldende frem til du eventuelt tilbaketrekker avgitt samtykke.

Hvis en mindreårig har gitt oss personopplysninger uten å samtykke fra foreldre eller verge, skal foreldrene eller verge kontakte oss for å få fjernet den relevante informasjonen og avslutte den mindreåriges abonnement.

Offentliggjøring og tredjepart

NutriBowl og tilhørende selskaper holder til i Norge, men kan likevel oppgi opplysningene dine til representasjonskontor, tilknyttede selskaper eller agenter, både i Norge og i Utlandet i forbindelse med oppfyllelse av kontraktsvilkårene ovenfor deg.

Andre merkevarer tilhørende NutriBowl vil kunne få oppgitt dine personopplysninger når du samtykker eller det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis for å forebygge misbruk av våre tjenester eller for å kunne analysere kundemønstre på tvers av våre merkevarer.

Personopplysningene dine blir bare brukt til de formål som er nødvendig for at NutriBowl skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har ovenfor deg. Vi kan for eksempel bruke en tjenesteleverandør til å utføre logistikktjenester, infrastruktur- eller IT-tjenester, administrative tjenester, slik som behandling av kreditt- og debettjenester, tilby kundeservice, markedsføringstjenester eller andre tjenester på vegne av oss, og dele de opplysningene med den aktuelle tjenesteleverandøren.

De tredjeparter som kan få tilgang til personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. Underleverandører NutriBowl benytter seg av, kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter. Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom vi har rimelig grunn til dette. 

Deling kan skje;

 1. For å etterleve våre rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighetsbeslutninger eller som hjemlet i lov.

 2. For å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet.

 3. For å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende, uredelig eller ulovlig bruk av eller abonnement på våre tjenester og for å beskytte våre nettverk, tjenester, enheter og brukere fra slik bruk.

 4. For å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende.

 5. For å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å få betaling for våre tjenester.

 6. Til eksterne revisorer og myndigheter.

Sikkerhet

Beskyttelse av dine personvernopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte opplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid inkluderer både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter. Vi benytter flere former for sikkerhetsteknologi for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller overføring. Vi lagrer for eksempel personvernopplysningene du oppgir, på en server med begrenset tilgang. Ved å bruke NutriBowl sine tjenester kan det være at vi kommer i kontakt med personopplysninger, slik som;

A) Personnummer ved faktura som betalingsmåte; for å oppfylle lovkrav angående fakturering- og betalingstjenester, som blant annet innbefatter behandling av personopplysninger hos tredjepartsleverandører av betalingstjenester. Fakturerings- og betalingspartner er regulert av Finansavtaleloven og Bokføringsloven. NutriBowl lagrer kun kredittscore med formål å finne hvilken betalingsløsning vi kan tilby deg. NutriBowl lagrer under ingen omstendigheter personnummer, men behandler denne informasjon via kryptert overføring til fakturerings- og betalingspartner.

B) Kortdata ved kredittkort; NutriBowl håndterer ingen kortinformasjon. Når du oppgir kredittinformasjon ved registrering videresendes dette direkte til vår betalingspartner som verifiserer kortdata og som lagres dette til senere bruk. NutriBowl mottar i retur en kryptert nøkkel som benyttes for å belaste ditt kredittkort ved fremtidige transaksjoner. Betalingspartner er PCI DSS godkjent. Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sikrer at NutriBowl til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak rundt dine personopplysninger.

Lagring og sletting

NutriBowl vil lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene til hvorfor slike opplysninger er innhentet, utenom der NutriBowl er juridisk forpliktet til å lagre slike opplysninger. Dersom du sender oss en e-post, beholder vi e-postadressen din og bruker den til å svare på forespørselen din. Når det ikke lenger er nødvendig å lagre personopplysningene vil vi slette, og hvor det er nødvendig anonymisere dine personopplysninger. NutriBowl vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt.

Vi vil oppbevare og lagre personopplysningene så lenge du er kunde hos oss. Dersom du skulle sette leveransene på pause eller avslutte dette, vil vi dessuten i en periode på inntil 2 år fra siste leveranse beholde kundekontoen din og de opplysninger som er registrert på deg der. På den måten gjør vi det lettere for deg å aktivere abonnementet ditt på nytt dersom du skulle ønske det. Du kan velge at vi beholder kundekontoen din utover en slik 2-års periode, men i så fall må du gi oss særskilt samtykke til dette. I den grad vi er pålagt å oppbevare opplysninger lenger enn dette som følge av bestemmelser i regnskaps- eller bokføringslovgivningen, vil vi bevare opplysningene så lenge det er pålagt etter loven.

Oppdatering og endring

Personvernerklæringen oppdateres med jevne mellomrom for å alltid kunne gjenspeile eventuelle endringer på våres nettsider. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil vi særskilt informere om de tjenestene som berøres og vi vil kontakte deg gjennom tilgjengelige kanaler, for eksempel e-post eller direkte varsling på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Vi oppfordrer deg likevel til å jevnlig lese gjennom publisert personvernerklæring på våre nettsider, hvor siste versjon er tilgjengelig. Dine rettigheter Innenfor de begrensningene som er fastsatt i personvernopplysningsloven, kan du når som helst kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel der personopplysningene er uriktige eller ufullstendige. Ved ønske om innsyn, sendes en skriftlig og undertegnet begjæring til hei@NutriBowl.no. En mal for skriftlig innsynsbegjæring vil vi sende deg ved forespørsel til kundeservice.

Ung Dialog (org.nr. 916872038) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med oss på vår kundeservice.

 

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettsiden vår. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet, antar vi at du er fornøyd med det.