Betingelser

Vilkår og betingelser

NutriBowl er en del av Ung Dialog AS, org.nr. 916872038

Registrering av kundeforhold og aksept av våre vilkår og betingelser, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøp, hvor du bekrefter at du har lest, forstått og samtykket til følgende vilkår og betingelser:

1. Generelt

NutriBowl er en løpende abonnementstjeneste for levering av matretter på døren, uten bindingstid.

Tjenestens målsetning er å levere deg smakfull mat av topp kvalitet til en rimelig penge, sammen med relevant tilhørende informasjon som f.eks. oppskrifter og tips til matlagingen. Du kan selv velge hvilke uker du skal ha levering, ta pause i leveranser og/eller slette kundeforholdet.

Med “kjøper” menes firma eller privatperson som kjøper varer og tjenester fra Ung Dialog AS. Med “selger” menes Ung Dialog AS. 

2. Bestilling

Bestilling av varer og tjenester gjøres elektronisk på Nutribowl.no sine nettsider. Ordrebekreftelse sendes alltid pr e-post og kjøper må ha oppgitt en gyldig e-post adresse. Ved bestilling opprettes et kundeforhold, se mer under punkt 6 “Administrasjon av kundeforhold”. 

Fristen for å endre, kansellere eller pause abonnementet er mandag kl 12.00 i forkant av levering. Dersom ikke abonnementet er pauset eller stanset innen da, blir beløpet belastet med avtalt betalingstjeneste og varen/tjenesten leveret. Administrasjon og endring av abonnement gjøres ved å logge inn på våre nettsider, nutribowl.no. 

 

3. Betaling og kredittvurdering

NutriBowl tilbyr følgende betalingsalternativer: 1) VIPPS, 2) Kortbetaling med Visa og Mastercard gjennom Stripe. For bedrifter tilbyr vi også betaling med faktura. 

VIPPS

Ved enkeltkjøp gjennomføres betaling ved bestilling (opptil 7 dager før levering. Levering skjer søndag/mandag etter bestilling).

For abonnement/fast betaling trekkes ukentlig beløp mandagen i uken før levering (det vil si 6-7 dager før levering). 

Kortbetaling med Stripe

Kortbetaling skjer via Stripe. 

Ved enkeltkjøp gjennomføres betaling ved bestilling (opptil 7 dager før levering. Levering skjer søndag/mandag etter bestilling).

For abonnement/fast betaling trekkes ukentlig beløp mandagen i uken før levering (det vil si 6-7 dager før levering). 

Velger du kredittkort som betalingsmåte kan du bli bedt om å verifisere at du er eier av kortet. Ulike banker tilbyr ulike sikkerhetsløsninger. Hvis du har spørsmål eller opplever trøbbel i forbindelse med verifiseringen kan du kontakte banken din for hjelp. 

Vi vil belaste ditt kredittkort samme uken før du mottar leveransen. Kunden er selv ansvarlig for at betalingsdetaljene er korrekte og oppdaterte, herunder hvis kortet er stjålet, utløpt eller lignende. Dersom vi ikke får belastet ditt kort, vil du motta faktura. Vår betalingspartner sine vilkår vil da være gjeldende.

Basert på dine aktive produktvalg, aksepterer du våre betalingsbetingelser og at prisen du blir belastet kan variere for de ulike produktsammensetningene fra kjøp til kjøp.

I de tilfeller der NutriBowl tilbyr nye kunder særskilt introduksjonspris, kan tilbudet kun benyttes én gang per husstand. Etter leveranse til introduksjonspris, løper kundeforholdet med leveranser til ordinær pris.

Fakturabetaling

Ønsker du å betale med faktura, vil denne sendes samme uken før du mottar leveransen til den e-postadressen som er oppgitt i kundeforholdet. Vi gjør oppmerksom på at det vil påløpe et fakturagebyr når du velger faktura som betalingsalternativ og at det ellers er vår betalingspartner sine vilkår som er gjeldende. For mer informasjon, vennligst se faktura og kontokreditt, standard europeisk brukerkredittinformasjon og retningslinjer for personvern.

Ved søknad om betaling via faktura, vil det bli foretatt en vanlig kredittsjekk. Kredittsjekk vil generere et gjenpartsbrev, som blir sendt til deg per post eller digital postkasse fra det kredittopplysningsselskapet vi samarbeider med. Har du hatt opphold i dine leveranser over en viss periode og du velger faktura som betalingsalternativ, vil det kunne bli foretatt ny kredittsjekk når du aktiverer dine leveranser igjen.

Oppsigelse av avtale om abonnement / faste betalinger 

Avtale om abonnement / faste betalinger kan når som helst sies opp på MIN SIDE på nutribowl.no eller ved å sende mail til hei@nutribowl.no. Ved oppsigelse senere enn tirsdag kl 12.00 vil betaling for kommende uke belastes og vare/tjeneste leveres, og abonnementet stanses deretter. 

4. Levering og forbehold

Levering skjer ukentlig mandag etter kl 16. 
 1. Leveransen skjer på den adressen du har oppgitt i kundeforholdet, innenfor valgte tidsintervall.

 2. Ved levering ringer våre sjåfører på døren. Oppnås det ikke kontakt med deg vil leveransen settes igjen på trappen/ved døren der sjåføren anser det som forsvarlig. Bor du i blokk eller en boenhet med flere innganger, kan vi bli nødt til å ta med leveransen din i retur. I de tilfeller der leveransen er satt igjen ved leveringsadressen din, er risikoen overdratt til deg og NutriBowl tar ikke ansvaret for forringet eller redusert kvalitet på leveransen som følge av vær, temperatur eller dyr.

 3. Er det ikke er forsvarlig å sette igjen leveransen, vil den tas med i retur og du vil bli belastet for det fulle beløpet.

 4. Våre sjåfører står kun for levering av varene du har bestilt og har ingen oversikt eller informasjon over dine genererte bestillinger. Ligger det inne en bestilling til deg som blir sendt i retur med sjåføren, vil du bli belastet. Dersom det oppstår tvil rundt bestillingen, anbefaler vi deg å ta imot leveransen og kontakte kundeservice.

 5. I tilfelle uforutsette hendelser, trafikkulykker eller ekstreme værforhold, kan matkassen bli levert utenfor tidsfristen. Ved uforutsette hendelser, som medfører at den bestilte varen ikke kan leveres under leveransedagen, vil vi forsøke, men kan ikke garantere for etterleveranse. NutriBowl forbeholder seg retten til i unntakstilfeller å kansellere eller innstille leveranser om nødvendig, på grunn av for eksempel et bristende kundeforhold i et spesifikt leveranseområde, force majeure-liknende hendelser (krig, politiske uroligheter, streik, lockout, blokkering eller annet avtalehinder utenfor NutriBowl rimelige kontroll). I slike unntakstilfeller blir du som kunde informert så fort som mulig.

5. Administrering av kundeforholdet

 1. For å bruke Tjenesten må du registrere et kundeforhold. Kundeforholdet kan registreres via våre nettsider, telefonsalg, stand/messe eller dørsalg.

 2. For å registrere et kundeforhold må du være myndig, over 18 år eller eldre, og ha juridisk rett til å inngå en avtale med en annen part.

 3. Du er selv ansvarlig for at dine personalia er korrekte i det registrerte kundeforholdet. NutriBowl er ikke ansvarlig for forhold som skyldes feil informasjon oppgitt ved registrering, eller manglende oppdatering av personalia. Hvis NutriBowl mistenker lovstridig aktivitet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til Tjenesten, endre eller slette og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

 4. Du er selv ansvarlig for å foreta ønskede endringer i ditt kundeforhold og du kan når som helst pause/kansellere dine leveringer. Tidsfrist for å gjøre endringer er oppgitt på vår nettside. 

 5. Dersom du pauser dine leveranser, vil ditt kundeforhold til oss bestå. Du vil beholde din brukerkonto med kontodetaljer, tidligere ordrehistorikk og oppskrifter, og kan når som helst starte dine leveranser igjen.

 6. NutriBowl kan sende informasjon via elektronisk kommunikasjon eller kontakt pr. telefon for å kunne levere Tjenesten til deg, og med informasjon om våre produkter, tilbud og lignende dersom du har et kundeforhold, jf. Markedsføringsloven §15. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser, kan du til enhver tid reservere deg under kontaktpreferanser på Min Side, eller ved å kontakte kundeservice. Uavhengig av eventuell markedsføringsreservasjon, vil du motta ordrebekreftelse, informasjon om din leveranse og informasjon ved endring i våre vilkår og betingelser.Selv om ditt kundeforhold pauses regnes dette som et eksisterende kundeforhold og vi vil kunne markedsføre og kommunisere til deg, i samsvar med Markedsføringsloven.

 7. NutriBowl behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering. Når du registrerer kundeforholdet, samt når du bruker Tjenesten samler vi inn og behandler enkelte opplysninger om deg for å administrere kundeforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informasjon om varer, tjenester og andre ytelser. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring.

 8. Ønsker du å slette ditt kundeforhold må du kontakte oss skriftlig via kundeservice, slik at vi kan behandle din henvendelse på en trygg og sikker måte. Vi har ikke anledning til å slette ditt kundeforhold dersom det allerede er generert en leveranse som ikke er levert og/eller ved utestående fakturaer. Ved sletting av kundeforholdet vil du miste tilgang til dine kontodetaljer, tidligere ordrehistorikk og oppskrifter.

 9. Ved opprettelse av et kundeforhold har du en kundeprofil og en brukerkonto, og kan bruke våre elektroniske tjenester. Som del av dette må du opprette et passord. Har du en eksisterende kundeprofil med NutriBowl vil dine personopplysninger og passord brukes på tvers av disse brukerkontoene.

6. Angrerett og reklamasjon

Fristen for å endre, kansellere eller pause abonnementet er tirsdag kl 12.00 i forkant av levering. 
 1. Leveransene inneholder varer som forringes raskt, slik som mat-og drikkevarer. Det er derfor ikke anledning til å kansellere eller gjøre endringer etter tidsfristen har utløpt. I henhold til §22 i Angrerettloven er det ikke angrerett på leveranser som ikke er avbestilt innen fristen.

 2. Ved allergier eller særskilte behov er du selv ansvarlig for å kontrollere innholdet i våre matkasser og i den enkelte ingrediens i forkant av bestilling og ved tilberedning. Du har selv ansvaret for å lese innholdsfortegnelsen og kjenne de ingrediensene som er viktig for dine særskilte behov. NutriBowl er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som oppgis i varedeklarasjonen, slik som næringsinnhold, ingredienser og allergener levert av den enkelte produsent.

 3. Skulle det være noe ved Tjenesten som ikke er i henhold til forventning kan du gi oss tilbakemelding via vår nettside, e-post eller telefon. NutriBowl er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke der NutriBowl kan vise at feil og/ eller mangelen skyldtes forhold utenfor NutriBowl sin kontroll, og som NutriBowl ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er reklamasjonsrett på de enkelte råvarer, men NutriBowl vil i det enkelte tilfellet vurdere prisreduksjon på neste leveranse dersom en råvare har feil eller mangler. Klager og mangler må innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og senest i løpet av leveringsuken rettes til vår kundeservice. Tas reklamasjonen til følge av NutriBowl, vil et eventuelt prisavslag bli lagt inn som et tilgodebeløp og trekkes fra neste bestilling. For øvrig vises det til forbrukerkjøpsloven.

7. Forbehold

NutriBowl har anledning til å heve avtalen, innstille leveranser eller inkludere andre myndigheter, dersom du opptrer i strid med våre vilkår og betingelser, eller for øvrig i strid med den gjeldende lovgivningen.

NutriBowl forbeholder seg retten til å endre vilkår og betingelser, herunder som følge av endringer i lovgivningen når som helst og uten forvarsel. Ved vesentlige endringer av Tjenesten, slik som endringer tilknyttet våre menyer, levering og pris vil dette opplyses per elektronisk kommunikasjon minst 14 dager før endringen trer i kraft til berørte kunder. Det er til enhver tid de vilkår og betingelser som er presentert på våre nettsider som er gjeldende.

8. Kofliktløsning

Klager rettes ti selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerraadet.no. 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Vilkår og betingelser ble sist oppdatert 22. jan 2022.

Hvis du har spørsmål om NutriBowl, kan du kontakte oss på vår kundeservice på Facebook eller Instagram, på hei@nutribowl.no eller telefon 928 88 703.

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettsiden vår. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet, antar vi at du er fornøyd med det.